ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Dear Luke, 
 
I hope you are doing well in Canada. I am writing this letter to share with you that I have received a Letter of Acceptance from Douglas College. This school is located in the same city as you live. I am excited to finally be able to achieve my dream to study abroad. 
 
I get accepted into a Bachelor of Accounting program, which begins on September 5th, 2021. This program has a duration of four years, with a total of 96 courses. Douglas College informed me that I need to register the required courses by myself. I registered in four courses for the upcoming semester. 
 
I will arrive in Canada on June 1st. You might be wondering why do I come so early. This is because I want to explore and adapt to Canada. In addition, I would like to do a part-time job while I am studying. There are three reasons that I want to do a part-time job: practical experience, in-depth knowledge and connections. The practical experience from work will help me to get a better understanding of the Accounting field. In-depth knowledge of the Accounting concepts can be gained through the duties that I perform in the workplace. Finally, I can develop relationships with a supervisor, co-workers in Accounting field. I believe these relationships will be beneficial to me after I graduate.
 
I want to ask if you can help me find a job. One way you could help me is to look at job postings on local newspapers. Another way is asking your friends who might know if someone is looking for hiring. I am looking forward to hearing from you, Luke. 
 
Best regards, 
 
Huy Nguyen
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...