ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Cambridge 11 Test 1 Writing Task 1

The pie charts compare the proportion of water in terms of using for different purposes in six areas of the world.

Overall, it is clear that both four continents in the world had a high water expenditure for agriculture. Besides Asia,Africa and South America used water mostly for agriculture while North America and Europe was for industry.

Firstly, in North America and Europe, the figures for water used for industry accounted for the highest rate, which were 48% and 53% respectively. While in South America, most water was used for agriculture, at 71%. Furthermore, the rate of water used for domestic did not seem to have any different between 3 areas,Europe, South America and North America, at 15%,19% and 13% respectively.

Secondly,the data of water usage in Asia and Africa was apparently contrast with either America or Europe. Water usage in Asia and Africa was twice as much as America and Europe which corresponded 84% in Africa, 88% in Central Asia and Southeast Asia was 81%. However, in Africa and Central Asia, water for industrial use experienced the lowest point, at 7% and 5% while it was domestic use in Southeast asia, at 7%.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

The pie charts compare the proportion of water in terms of using for different purposes in six areas of the world.

Overall, it is clear that both four continents in the world had a high water expenditure for agriculture. Besides Asia, Africa and South America used water mostly for agriculture while North America and Europe were for the industry.

Firstly, in North America and Europe, the figures for water used for industry accounted for the highest rate, which were 48% and 53% respectively. While in South America, water was used for agriculture, at 71%. Furthermore, the rate of water used for domestic did not seem to have any difference between 3 areas, Europe, South America, and North America, at 15%,19%, and 13% respectively.

Secondly, the data of water usage in Asia and Africa apparently contrasted with either America or Europe. Water usage in Asia and Africa was twice as much as America and Europe which corresponded to 84% in Africa, 88% in Central Asia, and Southeast Asia was 81%. However, in Africa and Central Asia, water for industrial use experienced the lowest point, at 7% and 5% while it was domestic use in Southeast Asia, at 7%.

Tớ chỉ chữa đượ một số lỗi ngữ pháp thôi nha!!

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
0 phiếu

The pie charts compare the proportion of water in terms of using for different purposes -> uses in six areas of the world.

Overall, it is clear -> (formal) it is apparently clear that ... that both -> both dành cho "2" four continents in the world had a high water expenditure for agriculture. Besides-> besides là ngoài ... , ko dùng trong đây được. Asia,Africa and South America used water mostly for agriculture while North America and Europe was for industry.

Firstly, in North America and Europe, the figures for water used for industry accounted for the highest rate, which were 48% and 53% respectively. While in South America, most water was used for agriculture, at 71%. Furthermore, the rate of water used for domestic did not seem to -> wordy, rườm rà. have any different -> difference between 3 areas,Europe, South America and North America, at 15%,19% and 13% respectively.

Secondly,the data of water usage in Asia and Africa was apparently contrast with either America or Europe. Water usage in Asia and Africa was twice as much as America and Europe which corresponded 84% in Africa, 88% in Central Asia and Southeast Asia was 81%. However, in Africa and Central Asia, water for industrial use experienced the lowest point-> experienced a decline thôi, , at 7% and 5% while it was domestic use in Southeast asia, at 7% KHÓ HIỂU.

tui nghĩ bài này ko đc trên 6.0, impossible

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (79 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 3, 2019 trong Comparison bởi cmt2 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi cloudyaya (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 11, 2017 trong Comparison bởi rose (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 10 Tháng 2, 2017 trong Comparison bởi minhdt1 (0 điểm)
3 Góp ý
đã hỏi 29 Tháng 12, 2016 trong Comparison bởi Đặng Việt Bách (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 12, 2019 trong Comparison bởi haidang2503 (-3 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 28 Tháng 8 trong Comparison bởi hudygo_ (1 điểm)
...