ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The line graph illustrates how much money people spend on three types of books over a period of four years from 2002.

Looking at the graph, it is immediately obvious that the expenditure on children's books and educational books had an upward trend whereas those of adult fiction decreased during the observed period.

In 2002, people spent the most on adult fiction and reached 45 million dollars. This was significantly higher than that of children's books and education books, which was 35 and 25 millions dollars respectively. Then yearly spending on adult fiction reduced to 38 million dollars in 2003. Although its sales rose slightly by 2 million dollars, it continued to fall and stood at 30 million dollars at the end of the period.

By contrast, the payment for two kinds of remainder books experienced a growth of nearly 10 million dollars from 2002 to 2003. In the next two years, while sales of children's books modestly went up, there was a decline of 6 million dollars in the spending on educational books. Between 2005 and 2006, the amount of money pay for them rose gradually.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu chấm?

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The line graph illustrates how much money people spend spent on three types of books over a period of four years a four-year period from 2002. Looking at the graph, it is immediately obvious evident that the expenditure on children's books and educational books had an upward trends, whereas those that of adult fiction decreased during the observed period.

In 2002, people spent the most money on adult fiction, which was and reached about 45 million dollars. This amount, which was significantly higher than that of children's books and education books, which was with 35 and 25 millions dollars, respectively, then yearly spending on adult fiction reduced to 38 million dollars in 2003. Although its sales rose before rising slightly by 2 million dollars in 2004. After that, it continued to fall and stood at 30 million dollars at the end of the period.

By contrast, the payment for two kinds of remainder books experienced a similar growth of nearly 10 million dollars from 2002 to 2003. In the next two years, while sales of children's books modestly went up by roughly 3 million dollars, there was a decline of 6 million dollars in the spending on educational books. Between 2005 and In 2006, the amount of money pay for them rose gradually, with 56 million dollars for children's books and 33 million dollars for educational books.

Góp ý của mình:
1. Introduction và overview nên gộp chung lại thành 1 đoạn.
2. Bạn có từ vựng, có dùng nhiều cấu trúc thay đổi cho nhau, nhưng cần chú ý một xíu về ngữ pháp.
Ví dụ:
In 2002, people spent the most on adult fiction and reached 45 million dollars.
People không thể làm chủ ngữ cho cụm động từ màu đỏ.

3. Bạn chia đoạn khá hợp lý, cần thêm so sánh để bài đạt band cao hơn.

Mình nghĩ bài này bạn hoàn toàn đạt được band 6.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (40 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...