ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

English has become a compusory subject at most school. Therefore, we need to have the right ways to learn it. And smart phone are a great tool for our English learning. Thanks to connecting with internet, it is easier to look up vocabulary, grammar which we do not know. Beside, we can also dowload applications that support for this and use without internet. Watching movie in Enghlish help us improve reading and listening skills. By this way, we not only relax but also learn new words. Especially on the smart phone, there are many apps that support self-study of English. Example 4English. With just a few simple steps, we can log in anytime, anywhere to study. Some apps can recognize our voice and guide appropriate video lessons or practice with native speakers. Not only that, rich content repository, regularly updated new knowledge to help us easily absorb from grammar exercises, sentence structure to vocabulary, communication ... at all levels, from basic to advanced . In addition, some applications also design games to reinforce and enhance knowledge to helps us more comfortable in the learning process.  The smart phone is a great tool for learning English if we know take advantage of it.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

English has become a compusory compulsory subject at most school schools [câu này hơi cụt, bạn nên bổ sung thêm chút, ví dụ: lí do tại sao nó là môn bắt buộc]. Therefore, we need to have the right ways to learn it. And (informal) Smart phone are is a great tool for our English learning. Thanks to connecting with internet the Internet, it is easier to look up vocabulary, grammar which we learners do not know. Beside Besides, we can also dowload download applications that support for this purpose and use without internet the Internet. Watching movie movies in Enghlish help also helps us improve reading and listening skills. By this way, we people not only relax but also learn new words. Especially on the smart phone, there are many apps that support self-study self-studying of English. Example 4English. [Đây là một câu à bạn?] With just a few simple steps, we (informal) people can log in anytime, and anywhere to study. Some apps can recognize our voice and guide appropriate video lessons or practice with native speakers. Not only that, rich content repository is regularly updated new knowledge to help us learners easily absorb from grammar exercises, sentence structure structures to vocabulary, communication ... (informal) at all levels, from basic to advanced. In addition, some applications also design games to reinforce and enhance knowledge to helps help us more comfortable in the learning process. In short, smart phone is a great tool for learning English if we people know how to take advantage of it.

Trong giới hạn đoạn văn thì bài của bạn cũng không quá tệ, hãy chú ý hơn tới ngữ pháp nhé. Ngoài ra những đoạn văn, bài văn thế này đã sang formal rồi nên hãy tránh sử dụng We, I, etc, dấu ba chấm ... trong bài.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (56 điểm)
Cảm ơn nhiều ạ
Chỗ câu đầu thêm El has been an international language for such a long time and that is reason El has become...  Được không ạ

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...