ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

 

Every year several languages die out. Some people think that this is not important because life will be easier if there are fewer languages in the world. 


To what extent do you agree or disagree.

 

Languages play an indispensable role in helping people interacting and understanding each other. However, it is argued that a wide range of languages, which have already gone extinct, would not be a matter of debate. From my perspective, I totally agree with this idea. 

 

To commence with, although a variety of rare languages are on the verge of extinction, this change appears to be a positive impact on paving the way for humans being to adapt globalization. To put it simply, plenty of international issues will be discussed more easily by several countries. For instance, a conference among nations debating about how to deal with environmental problems cannot reach the same conclusion, if there is a conflict between cultures and languages, causing confusion on each other. 

 

Apart from the concern expressed above, I also believe that languages that people no longer use are not ubiquitous enough for most of the population to perceive in modern days. To be more specific, knowledge via textbooks, documents or some source of media such as newspapers, Internet and TV will be translated into languages mainly welcomed by the world. For example, because English and Chinese are international languages, speakers all over the globe are encouraged to absorb information written in them, so that they can interact with other foreigners and comprehend the basic conversations when communicating. 

 

In short, although the world might not maintain the diversity of languages, I align myself with the viewpoint that the disappearance of some languages is not a serious threat to the community.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (50 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 7, 2016 trong Opinion bởi IvyTran (7 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 3, 2019 trong Opinion bởi joy9911 (2 điểm)
...