ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Nowadays, there are many ways to get information such as watching TV, searching on the Internet….. but I think reading books is the best way to gather information.

  Firstly, reading books helps us to acquire more knowledge. Searching and acquiring humanity’s knowledge is never redundant. The more books you read, the better equipped you are, and this knowledge you get can be useful in the future. Secondly, reading books helps you expand your vocabulary. Although you are an indigenous person, i’m sure that you can’t understand the meaning of all vocabulary of your country because it is very diverse. In language, many words are written differently but they have the same meanings. However, the usages of those words are different, they are used depend on various situations, it can be formal or normal. Therefore, if you usually read books, you’ll get an abundance of vocabulary and you won’t find it difficult when seeing those words.

Also, widening your vocabulary can make your writing skills better. Besides that, it helps you reduce stress. When you have a tiring day, instead of playing games, watching TV, you can read some romantic or humor books, it’ll help you feel more comfortable. Last but not least, reading books helps you improve concentration and patient. When you read a good book, all of your attention is focused on the story. This thing will increase your ability to concentrate and perseverance you can’t even know.

  Here, there are just some advantages of reading books, it brings more benefits than you think. If you want to change your life, read the book.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Nowadays, there are many ways to get information such as watching TV, searching on the Internet….. but I think reading books are the best way to gather information.

  Firstly, reading books helps us to acquire more knowledge. Searching and acquiring humanity’s knowledge is have been never redundant. The more books you read, the better equipped you are, and this knowledge you get can be useful in the future. Secondly, reading books helps you expand your vocabulary. Although you are an indigenous person, i’m sure that you can’t understand the meaning of all vocabulary of your country because it is very diverse. In language, many words are written differently but they have the same meanings. However, the usages of those words are different, they are used depends on various situations, it can be formal or normal. Therefore, if you usually read books, you’ll get an abundance of vocabulary and you won’t find it difficult when seeing those words.

Also, widening your vocabulary can make your writing skills better. Besides that, it helps you reduce stress. When you have a tiring day, instead of playing games, watching TV, you can read some romantic or humor books, it’ll help you feel more comfortable. Last but not least, reading books helps you improve concentration and patient. When you read a good book, all of your attention is focused on the story. This thing will increase your ability to concentrate and perseverance you can’t even know.

  Here, there are just some advantages of reading books, it brings more benefits than you think. If you want to change your life, read the book.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 27 Tháng 5, 2019 trong Other bởi lthoaianh (0 điểm)
...