ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

 

The line graph compare and contrast the data on the changes in the number of library books read by students who were males and females at Starmouth School from 2009 to 2012. Overall, the number of library books read by boys and girls has fluctuation, but the trends were upward. 

In 2009, there were more the boys reading books than the girls. Looking into the detail, the number of female students read about over 20 books, while male students read double with approximately 60 books.

Between 2009 and 2010, there has been rised to 40 and 80 books read. Over the same period, the girl students have soared.

After one year, in 2011, both of boys and girls have the same number of books read with 100 books. In 2012, the boys students were fell slightly to 80 books, while the girls got a peaked at 140 books.

In conclusion, the number of library books read by boys and girls at Starmouth School from 2009 to 2012 which mentioned above.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (124 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

1. You wrote: The line graph compare and contrast the data on the changes in...

Feedback: Make sure that your verb is conjugated for your third person singular subject "The line graph". Did you mean "The line graph compares"? 

Suggestion: The line graph compares

3. You wrote: ...of library books read by boys and girls has fluctuation, but the trends were upward...Suggestion: have, haven
4. You wrote: ... Between 2009 and 2010, there has been rised to 40 and 80 books read. Over the same ...Suggestion: rose

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...