ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The bar graph illustrates the calling time of 3 telephone types from the year of1995 to 2002 in the UK.

Over all, the local-fixed line had the most number of telephone calls in comparison with the remains. The national and international-fixed line growed their calling time over the eight-year period. The minute number of mobile calls had a potential growth from 1999 to 2002.

In 1995, the number of minutes of phone callsin the UK was more than 70 billions. This number uplifted considerably in the next four years . It reached  nearly 90 billions in 1998 then reached a peakat 90 billions in 1999. Nevertheless, from 1999 to 2002, it dropped and had only more than 70 billions minutes of phone calls

The number of minutes of national and interational-fixed line went up every year between 1995 and 2002. From 36 billions minutes in 1995, gradually, it reached 60 billions in 2001. Then it slowly growed and reached more than 60 billions in 2002. Besides, the minutes number of mobile calls growed moderately in 1995 to 1999. It started to go up dramatically from 1999 and reached 45 billions minutes in 2002.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
-Overall viết liền

-growed là sai bn nhé thay bằng grew,surged,went up,... cx ok

-hơi nhiều reach thay bằng peak hoặc stay at

đấy là ý kiến mình
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...