ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

A: What would you do if I give you 20.000 dollar now, in addition, 4 choices: (A) put the money in the bank (B) invest the money (C)  use it to make necessary improvements, such as renovating your moldy kitchen or replacing old tires (D) Treat yourself to a luxury cruise (E) join in a form of gambling, such as casino?
 
B: Most likely I will choose option A. I know an effect, that is the House - Money effect, it means, we treat the money that we win, discover or inherit much more frivolously than hard-earned cash. For this reason, many lottery winners end up worse off after they've cashed in their winnings. In the case you give, maybe, if I am a normal person man, I'm going to choose D or E. Now, I have known the effect, what should I do?  If I consider this 20.000 dollar is earned by my hardship, no way I would choose D or E, I don't choose B since I have no specific plan, also I rarely think about investing. I am satisfied with the present life, so I don't choose C. Despite value for money may decrease, so even if I leave money sitting in the bank, I'm not sure I will have any more money, but this is the safest way. I will leave it in the bank, then consider using this money to do something useful, I will use it gradually. Perhaps, this is the most sensible way I can think of now
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (8 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

1. You wrote: ...hey've cashed in their winnings. In the case you give, maybe, if I am a normal perso...

Feedback: Put a comma after your introductory phrase, like this: "In the case, you give ". (co62)

Error type: Punctuation error

Suggestion: In the case, you give

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (355 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...