ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The pie charts illustrate San Diego, California and the remaining parts of the world in terms of the proportion of water consumption for three different sectors namely residential, industry, and agriculture. It is obvious that while the percentages of water consumed for residential and industrial purposes in San Diego and California were highest, the figure for worldwide was the lowest. Additionally, there was little difference among using water purposes in California.

In worldwide, the most percentage of water consumption was agriculture at 68%, which is the highest figure over the charts shown. Meanwhile, there was 23% of the water used for the purpose of the industry, followed by 8% in the domestic sector. The opposite is true for San Diego where a majority of the water used for residential at 60%. The proportion of water consumed to cater to the industry was slightly higher than that of agriculture, occupying 23% and 17% respectively.

In California, the percentage of water usage for the distinct purposes was mostly similar. The figure for the domestic sector was 39%, compared to those of industrial and agricultural purposes making up 33% and 28% respectively.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (9 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In worldwide the world/ throughout the world (worldwide là tính từ)
the most highest percentage (highest, largest hoặc greatest thông dụng và tự nhiên hơn)

The proportion of water consumed to cater to the industry was slightly higher than that of agriculture (that dùng để thay thế cả 1 cụm trước đó, nếu trước đó có 1 cụm nào + of + 1 mục đích nào khác thì mới dùng that of agriculture ở kia, trong trường hợp an toàn nên dùng the figure for"

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (44 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

3 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 25 Tháng 6, 2017 trong Comparison bởi thungale119 (19 điểm)
...