ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Mình đang tự luyện IELTS WRITING nên rất mong mọi người có thể góp ý bài giúp mình! Cảm ơn tất cả mọi người!

The given pie charts indicate considerable changes in the annual expenditure of a UK school in 3 years 1981, 1991 and 2001.

Overall, it is clear from the data that while there were an increase in insurance sector and a decrease in salaries for other workers, the money spent on teachers’ salaries, resources and furniture and equipment showed a fluctuation.

As can be seen from the charts, in 1981, only 2% of total expenditure was directed towards insurance. After that, the insurance’s proportion rose steadily to 3% in 1991 and then more than doubled over the next 10 year period. However, other workers’ salaries sector, which constituted nearly a third of total spending in 1981, fell down by a half during the next 20 years to just 15% of the total quantity.

Moreover, teachers’ salaries showed a steady change. From 40% in 1981, its percentage reached half of the total spending in 1991. Although it then decreased to 45% in 2001, staff salaries sector made up the largest proportion of the total spending. The trend is similar for furniture, whose percentage reached 23% at the end of the reported 20 years. In contrast, resources spending showed a gradual rise in the first 10 years before declining to just half as much in 2001.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (19 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The given pie charts indicate considerable changes in the annual expenditure of a UK school in 3 years 1981, 1991 and 2001.

Overall, it is clear from the data that while there were an increase in insurance sector and a decrease in salaries for other workers, the money spent on teachers’ salaries, resources and furniture and equipment showed a fluctuation.

As can be seen from the charts, in 1981, only 2% of total expenditure was directed towards insurance. After that, the insurance’s proportion rose steadily to 3% in 1991 and then more than doubled over the next 10 year period. However, other workers’ salaries sector, which constituted nearly a third of total spending in 1981, fell down by a half during the next 20 years to just 15% of the total quantity.

Moreover, teachers’ salaries showed a steady change. From 40% in 1981, its percentage reached half of the total spending in 1991. Although it then decreased to 45% in 2001, staff salaries sector made up the largest proportion of the total spending. The trend is similar for furniture, whose percentage reached 23% at the end of the reported 20 years. In contrast, resources spending showed a gradual rise in the first 10 years before declining to just half as much in 2001.

 

Mình thấy bài viết của bạn quá ổn. Nếu không nói lad khuôn mẫu hoặc một sample từ một chuyên gia writitng nào đó. Hầu như mình không tìm thấy một lỗi sai nào từ bài viết của bạn. Bạn có thể đăng ký thi được rồi. Good luck

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (9 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 3 Tháng 11, 2019 trong Comparison bởi Michael (9 điểm)
3 Góp ý
...