ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

"Many hands make light work" mean if everyone do a little bit, the work will less harder. My family aware how difficult to do all the housework alone so we are always have a well cooperation in doing household chores. So everybody in a family has to do housework together. Although we are busy every day, we split the household chores equally.

My dad is the strongest person in the house, so his responsibility includes washes the motorbike, repaints things and does the heavy lifting. My mom teaches in a school in the afternoon, so in the morning she usually cleans the floor, irons the clothes, shops for grocery and does the cooking. In the evening she cooks dinner and cleans the kitchen. But sometimes, he disputes my mother’s cooking. Because he said that he didn’t like the dishes were cooked by my mom. But my mom doesn’t like it because my dad always messy when he is in the kitchen so they always dispute at lunch time and dinner time. This problem makes me tired. In my daily routine, I sweep and clean the floor, hang on the clothes and iron them. I also shower and feed the dog. Whenever I have problem with difficult assignments, doing housework will help me reduce stress. So I really enjoy do household chores.

You can see my family sharing the housework equally. Therefore, on weekend, we have time to hang out and eat out together. I think it is very meaningful and fun after a week with busy and pressure .We love each other very much and expect to live together under the same roof forever. I feel very happy to be alive in my family.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa Bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

"Many hands make light work" (i think it is "the work light" you mean) mean(s) (that) if everyone do(es) a little bit, the work will (be) less harder. My family (are) aware (of) how difficult to do all the housework alone so we are (emit "are") always have a well (good not well) cooperation in doing household chores. So everybody in a (the) family has to do housework together. Although we are busy every day, we split the household chores equally.

My dad is the strongest person in the house, so his responsibility includes washes (washing) the motorbike, repaints (repainting) things and does (doing) the heavy lifting. My mom teaches in (at) a school in the afternoon, so in the morning she usually cleans the floor, irons the clothes, shops for grocery and does the cooking. In the evening she cooks dinner and cleans the kitchen. But sometimes, he (my father) disputes (dislikes sounds much better) my mother’s cooking. Because he said that he didn’t like the dishes (that) were cooked by my mom. But my mom doesn’t like it because my dad (is) always messy when he is in the kitchen so they always dispute (argue you mean) at lunch time and dinner time. This problem makes me tired. In my daily routine, I sweep and clean the floor, hang on the clothes and iron them. I also shower and feed the dog. Whenever I have problem with difficult assignments, doing housework will help me reduce stress. So I really enjoy do(ing) household chores.

You can see my family sharing (share) the housework equally. Therefore, on weekend, we have time to hang out and eat out together. I think it is very meaningful and fun after a week with busy (busy is an adjective, you need a noun here) and pressure .We love each other very much and expect to live together under the same roof forever. I feel very happy to be alive in my family.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (38 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...