ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

People in my village love delicious food and they often have three meals a day - breakfast, lunch, and dinner. At about 7.00 a.m, they usually have a light breakfast with a bowl of pho or cereal with milk. Sometimes they have a bowl of instant noodles or a plate of sticky rice before going to work. Luch often start at about 11.30 a.m. They often have rice, meat, fish and fresh vegetables for lunch. Dinner often start at 6.00 p.m with rice, lots of vegetables, some meat and fish. Then they often have some fruits and some coffee or tea. I think food in my village is tasty and healthy. And it's nutritious, too.

Sửa nhanh giùm mk nhé!

Những chỗ bôi màu là những chỗ đáng nghi ngờ đó~~

THANK YOU FOR YOUR HELP SO MUCH~~~~ ><

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

People in my village love delicious foods and they often have three meals a day - breakfast, lunch, and dinner. At about 7.00 a.m, they usually have a light breakfast with a bowl of pho or cereal with milk. Sometimes they have a bowl of instant noodles or a plate of sticky rice before going to work. Lunch often start at about 11.30 a.m. They often have rice, meat, fish and fresh vegetables for lunch. Dinner often start at 6.00 p.m with rice, lots of vegetables, some meat and fish. Then they often have some fruits and some coffee or tea. I think food in my village is tasty and healthy. And it's nutritious, too.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...