ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

The given graph depicted data on the percentage of Australian people who attended to muscle building exercises  follow different genders and ages in 2010.As can be seen, there was a considerable variation between male and female figures over the periods of 40 years. In details, the female quantity had tendency to do exercises much more than male quantity from 25 to 64 years old, after the age of 65 and over, there was a likely equivalent about the proportion of male and female people who enjoyed sporty activities.

Before 24 years old, the rate of male figure was higher in comparison with female figure in sporty activities by almost 5 percent. After the age of 25, the number of man experienced a slight downfall from 42,2 percent to 39,5 percent at 35 years old. Over the period of 20 years after age of 35, it showed a significant upward trend from 39,5 percent to 45,1 percent.

Meanwhile, the female proportion witnessed a dramatic growth from 48,9 percent to 52,5 percent between 34 and 45 years old. And it reached highest level at the age of 54,at 53,3 percent. However, from 54 to 64 years old, it remained stable, whereas, male proportion increased slightly to 2 percent at this period of age. In general, after 65 years old, it experienced  a steadiness between male and female figures.


Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The given graph depicted   depicts data on the percentage of Australian people who attended to muscle do muscular building exercises  follow for different genders and ages in 2010. As can be seen, there was a considerable variation between male and female figures over the periods of 40 years. In details, the female quantity had tendency to do exercises the percentage of female from 25 to 64 years old excercising was much more than male quantity from 25 to 64 years old that of male, after the age of 65 and over, there was a likely equivalent about the proportion of male and female people who enjoyed sporty activities, whereas both sexes at 65 and over had the same proportion in doing sporty activities.

Before 24 years old, the rate of males joining sporty activities figure was nearly 5% higher in comparison with female figure that of females in sporty activities by almost 5 percent. After the age of 25 From the age of 25 to 35, the number proportion of men joining sporty activities experienced a slight downfall from 42,2 percent to 39,5 percent at 35 years old. Over a period of 20 years after the age of 35, it showed a significant upward trend from 39,5 percent to 45,1 percent.

Meanwhile, the female proportion witnessed a dramatic growth from 48,9 percent to 52,5 percent between 34 and 45 years old. And it reached highest level at the age of 54,at 53,3 percent. However, from 54 to 64 years old, it remained stable, whereas, male proportion increased slightly to 2 percent at this period of age. In general, after 65 years old, it experienced  a steadiness between male and female figures.

--> My overall remarks on your essay is that the content is not so logical, ideas is not arranged reasonably and orderly. Moreover, sentence structures have some basic mistakes. So it is my opinion about your essay, I am just a IELTS learner so I hope that will help you at a certain extent. Thank you so much.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 20 Tháng 11, 2018 trong Chữa Đề IELTS Hàng Tuần bởi nanana01 (0 điểm)
...