ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

In my opinion, working as a teacher has many advantages. This work is very interesting, so many peple want to become a teacher. Everyone love and admire teacher: therefore, they always gain sentiment by all students. Becoming a teacher, they have many oppotunities to communicate with some kind of children and students, so teachers can understand mentality of students.The teachers will face up with some difficulties about teach some mischivious students: however, they will have a lot of skills about teaching, keep calm and control emotions. In general, I think working as a teacher is very exhilirating forr people wanting have many memories in their life.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

From my perspective, working as a teacher has many merits. Due to the fact that this work is very fascinating, so a myriad of people are more likely to become a teacher. Being a teacher, you are admired and respected; therefore, they always gain sentiment by all students. (something is wrong with collocation, I suspect). Besides, they have many opportunities to communicate with different kinds of children and students, so teachers can truly understand the mentality of students. The teachers are bound to face up with some difficulties in teaching some mischievous students: however, from these experiences, they will absolutely gain a lot of skills about teaching, keep calm and control emotions. In general, I think working as a teacher is very exhilarating(error in word choice, it is used for people, in this case, you have used for a job) for people wanting to have many memories in their life

Note: 

- This correction is not completely true, but I checked it in terms of an IELTS learner (OVERALL: 6.5)

- It is based on my knowlegde about writing, so I have made a lot of effort to find out your mistake.

- You should learn more phrase as well as vocabulary to enhance your essay (in fact it is easy to read).

- Be careful with your word choice, it may make your essay become unnatural.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (105 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 1 trong Other bởi 12345 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 4 Tháng 12, 2018 trong Other bởi huyenhan2468 (0 điểm)
...