ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Beside a lot of benefits like having better living standard or becoming a good example for children, being a working mother bring about some disadvantages
      Firstly, women have traditional roles as the housewives and housekeepers. They are thought to be staying at home, doing all the housework and looking after their husband and children. In extended family, which consists of more than two generations, women are also the main caregivers for elderly people. But some women now pursue their passions and pay no mind on the household chores. So that people in the family are not beneficial, which may create a negative atmosphere for the family.
      Secondly, working mothers don't have enough time. After working eight hours a day, women still have to do all the chores, take care of her husband and kids, without having time to relax. It makes them feel very tired and tend to think more about divorce.
     Finally, working mother can't be a good worker. Tiring and boring chores at home affect women's tasks in their working place negatively. They don't show any zeal for working. They can't concentrate or work effectively because they have to worry about kids and housework.
     Clearly, working mother should balance work and family life
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Ở câu "But some women now pursue their passions and pay no mind on the household chores" thì"Pay no mind" đi với to bạn.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

4 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 30 Tháng 9, 2019 trong Other bởi Lê Thị Nhài (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 4 Tháng 12, 2018 trong Other bởi huyenhan2468 (0 điểm)
...