ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

 Kết quả hình ảnh cho writing task 1 test 4 cam 8

 

The line graph illustrates the proportion of goods which were transported in the UK from 1974 to 2002  by four seperate modes of transport. 

 Overall,the figure for goods transported by road, water and pipeline all increased over a period of time, except for the quantity of products conveyed by rail which remained almost constant at about 40 million tonnes. Moreover, goods transported by road accounted for the highest point while the transport of products by pipeline was the lowest.

 As it presented in the graph, in 1974, goods transported by road made up 70 million tonnes compared to only about 5 million tonnes of products conveyed by pipeline. From 1974 to 1978, both of them increased slightly to 75 millions and approximately 7 millions respectively. From 1974, the transport of products by road went up moderately to nearly 100 by 2002 after fuctuating between 70 millions and 80 millions over a period of 20 years. Beside, between 1978 and 1982, there was a moderate growth of million tonnes of goods which were conveyed by pipeline. 16 years later, it remained constant. After that, it continued rising and reached above 20 million tonnes in 2002.

 The graph shows clearly that, over a period of 4 years, the figure for products transferred by rail leveled out at 40 millions. On the other hand, the tonnes of goods conveyed by water rose sightly from 38 millions to 40 millions. Throughout the remainder of the period, both of them fluctuated, however, rail transport always accounted for higher million tonnes of products than water. By 2002, rail transport reached at about 63 million tonnes compared to 41 million tonnes of water transport 's goods. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The line graph illustrates the proportion of goods which were transported in the UK from 1974 to 2002  by four seperate modes of transport. 

 Overall,the figure for goods transported by road, water and pipeline all increased over a period of time, except for the quantity of products conveyed by rail which remained almost constant at about 40 million tonnes. Moreover, goods transported by road accounted for the highest point while the transport of products by pipeline was the lowest. (bạn không nên nêu ra số liệu cụ thể ở phần Overview nhé).

 As it is presented  in the graph, in 1974, goods transported by road made up 70 million tonnes compared to only about 5 million tonnes of products conveyed by pipeline. From 1974 to 1978, both of them increased slightly to 75 millions and approximately 7 millions respectively. From 1974, the transport of products by road went up moderately to nearly 100 tonnes by 2002 after fuctuating between 70 millions and 80 millions over a period of 20 years. Besides, between 1978 and 1982, there was a moderate growth of million tonnes of goods which were conveyed by pipeline. 16 years later, it remained constant. After that, it continued rising and reached above 20 million tonnes in 2002. (Mình thấy từ convey được sử dụng hơi nhiều, có thể nói thêm từ carry, ship).

The graph shows clearly that, over a period of 4 years, the figure for products transferred by rail leveled out  (leveled off) at 40 millions (million). On the other hand, the tonnes of goods conveyed by water rose sightly (slightly) from 38 millions to 40 millions. Throughout the remainder of the period, both of them fluctuated, however, rail transport always accounted for higher million tonnes (figure)  of products than water. By 2002, rail transport reached at about (roughly)  63 million tonnes compared to 41 million tonnes of water transport 's goods. 

Mình nhận thấy bài làm khá ổn.

Mình nghĩ bạn cần học thêm vài từ vựng để paraphrase nhiều hơn.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...