ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Given is the line graph demonstrating electricity which was generated by four source different namely Thermal, Nuclear, Hydroelectric and Renewables in France from 1980 to 2010

 

It is clear that while there was a upward trend in producting electricity by Nuclear and Renewables, the opposite was true for Hydroelectric and Thermal. It is also notable that producing by Nuclear was the most significant increase during almost of given timescale

 

As can be seen from the graph, the amount of power produced by Nuclear was 70 in terawarr hours, as opposed to the negligible amount of production. Over the following three decedes, the year 2005 expericenced a dramatical increase of 360 twh in Nuclear electricity before falling down to over 400 in 2010. At the same time, Renewables generating stayed stable until 1995, but later went up slightly to 25 twh in the last year

 

Looking at the other source, Thermal was the most creating source in France in 1980, with roughly 120 twh, in comparison with Hydroelectric only 70 twh. Over the next years, both Thermal and Hyroelectric saw a gradual fluctuation, and then ending at approximately 50 twh

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (-3 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Introduction: Nên viết mở bài đơn giản, nhấn mạnh hẳn vào cái nội dung mà cái line graph nêu (đưa line graph lên đầu làm chủ ngữ)
four source different -> four different sources

Overview: It is also notable that producing the production by Nuclear was the most significant increase during almost of given timescale (thay cho việc lặp từ, mà chỉ để producing ở kia thì chưa rõ)
 

Body:
was 70 in terawarr hours
Looking at the other source(s)

Thermal was the most creating source that generated the greatest amount of electricity

in comparison with Hydroelectric, with only 70 twh
 

Hyroelectric saw  gradual minor fluctuations (fluctuation không đi cùng với gradual, cần xem lại định nghĩa về fluctuation, còn gradual để chỉ sử thay đổi dần dần, nhưng fluctuation trong bài thì không phải, chỉ là sự thay đổi mạnh, nhẹ, hoặc fluctuation có thể theo chu kì chứ không dần dần)

Nên thay produce -> generate

Có thể dùng cụm electricity generation thay cho production

Bản thân từ the production of electricity ..., hoặc the electricity production đã bao hàm từ amount thì nếu dùng trong bài hoàn toàn có thể dùng mà không phải dùng từ amount.
 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (44 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...