ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Of all the future job, tour guide is the one i like best for some following reasons

First and fore most, tourism is developing examples of tourist sites attracting many foregn visitors

Second, it's easy for example when we go to an interview the good english interview, it also help us recruit easily because most travelers are foreign guests

Last but not least, the tour guide helps us understand the cultural geography of art and architecture to serve for example,when presenting a brief profile of the geographic history of a column or a long-term history for foreign guests, we must know understand it

Tour guide is indeed a good hobby
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa Đề IELTS Hàng Tuần bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Of all the future job, tour guide is the one i like best for some following reasons

First and foremost, tourism is developing examples of tourist sites attracting many foregn visitors (mình chưa hiểu ý bạn qua câu này, 'ngành du lịch là 1 vd phát triển của các địa điểm thu hút khách nước ngoài'???)
Second, it's easy for example when we go to an interview the good English interview, it also helps us recruit easily because most travelers are foreign guests.
Last but not least, the tour guide helps us understand the cultural geography of art and architecture to serve. For example,when presenting a brief profile of the geographic history of a column or a long-term history for foreign guests, we must know understand it   to introduce to them. This is a work which any tour guide has to do.
Tour guide is indeed a good hobby.

Nhận xét:

-Bạn không được tách các ý ra, nghĩa là khi viết 'First' thì sau đó vẫn tiếp tục viết các ý trong 'Second', không được xuống dòng.

-

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (55 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...