ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.7k thành viên

WRITING TASK 1

The chart below shows the total number of minutes (in billions) of telephone calls In the UK, divided into three categories, from 1995 & 2002.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The bar chart compares three types of telephone calls used by UK residents by the number of minutes/by total calling time/ by calls duration over the period of 8 years.

It is clear that local calls were the most common in Britain, second and third are national and international calls and calls on mobiles respectively.  Despite the highest minutes, the number of minutes spent on local calls did not change between 1995 and 2002;on the other hand/however, there was a dramatic increase in the number of remaining categories.

UK resident spent 90 billion minutes for local calls, which is the highest figure show on the chart. By contrast, the amount of duration on local calls was three seconds minutes more than that of national and international one and twice minutes more than that of mobiles one with 60, 45 minutes for the highest point in each respectively.

Over the period of 8 year, the number of minutes on national and international calls gradually rise from the beginning at around 38 billion minutes to 60 billion minutes at the end of the period. Besides, it is noticeable that mobiles also quickly went up to 40 billion minutes from 1995 to 2002.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 6.0-6.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 12, 2014 trong Comparison bởi maitung2139 (6 điểm)
...