ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.8k thành viên

Task 2: In some countries, shopping online is replacing shopping at store. Do you think it is a positive or negative development? 

Recently people are increasingly doing their shopping on the Internet instead of going to stores. While this trend brings many drawbacks, I believe that the advantages outweigh the disadvantages.

On the one hand, online shopping possesses  some cons. To begin with, some goods can fall short of customers’ expectations since buyers cannot try or check their quality before purchasing them. Furthermore, the biggest disadvantage of online shopping is the security because there has the risk that personal information may be stolen. For instance, many frauds have happened with online shopping; therefore, people are having trust issues with using the online shopping.

However, online shopping has a large number of beneficial effects. Firstly, if purchasers do not have much time, online shopping will be a good choice for them. Being able to buy products at home without  going to stores can make it less time-consuming, as a result, travel costs can be cut down.  In addition, if people are unable to find a product, they can switch to other shopping websites; hence consumers are able to compare many different goods  in terms of prices and product’s quality at the same time. Finally, online shopping is often getting cheaper prices compared with retail stores owing to online store does not have to pay the costs of running a shop and wages to salespeople or some of the other running costs of a real business world.

In conclusion, although there are some convincing arguments for buying things directly in stores, I believe that online shopping is an innovation which has more benefits than drawbacks.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 6.0-6.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...