ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.6k thành viên

Task 2: Few languages are increasingly spoken in different countries, while the usage of others is rapidly declining. Is this a positive or a negative development?

    There is a growing tendency that few languages are becoming dominant, while the others are less spoken in the world. While I accept that this trend will produce some profound effects, I believe that the adverse consequences are much more significant .
 
    On the one hand, the fact that an increasing number of people using international languages rather than minority languages brings some substantial benefits to society as a whole . Firstly, it is obvious that communication may be  more effective,  when people speak the same language. Since there is almost no language barrier, people from different parts of the world may become closer. This can also create business opportunities and boost cultural exchanges between various ethics and nations . Another advantage is that  a large amount of money could be saved. It is undeniable that the usage of the same language would lead to a reduction in expense for interpretation and translation. Therefore, it is better when this cost can be saved for other purposes .
     On the other hand, the problem of this trend should not be overlooked. The most serious drawback is losing  cultural diversity. It is clear that language is one of the most critical factors of each culture. Without being spoken widely, some minority languages are dying out, which may means that some traditional culture may also disappear in future . For example, in Vietnam, English has become dominant these days. Many Vietnamese citizens are able to speak English while they fail to speak the languages of minority ethics groups.   This will put these languages and cultural traditions in danger of extinction.
    In conclusion, it seems to me that this development exerts more negative impacts than positive ones .
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 7.0-7.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...