ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.8k thành viên

Topic: Some people think that being born to a poor country is a bad luck while others believe that it only helps fuel one’s aspirations to succeed. Discuss both views and give your opinion. 

 

People have different views about being bred in poor nations. While many argue that it is unfortunate, I personally believe it can be motivation helping people achieve success.

On the one hand, being born in poor countries is unlucky because the quality of life in these places is lower than it is in rich ones. Firstly, families in poor nations may not be able to afford education for their children. Consequently, many living in poverty are unable to attend school, and those who do tend to miss school more often. Furthermore, diseases are common for residents in poor countries. A lot of patients in Africa, for instance, died since they lack the resources such as machines or doctors to treat Ebola virus.

However, I would agree with those who believe that having the origin of poor nations can motivate a person to succeed. Poor condition of living can make citizens feel a sense of frustration. If they want to escape this situation, they will need to change. For example, Ho Chi Minh, who was born in poor country, VietNam, had important decision to lead Viet Nam to be independence and become a developing nation. In addition, poor condition familiarizes men with hard way of living since things never come to them the easy way. Therefore, they do not mind hard work and try to fulfill their ambition.

In conclusion, although there are some reasons why it is unlucky to be born in poor countries, in my opinion it can promote people to achievement.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 6.0-6.5 bởi (222 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (222 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...