ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

101k thành viên

     Nowadays, the role of universities is a controversial issue. Some people believe that it is necessary for a university to convey knowledge and skills to students which are relevant to their work later, others argue that university should give access to knowledge without regarding the career . Personally, I totally agree with the former view for a number of reasons.
     Firstly, it is obvious that university is one of the most important institutions in modern society. To begin with, the basic aim of university education is to provide a variety of subjects for students , thereby they could have a well-rounded knowledge. This means that these students who are equipped with various subjects would succeed quickly in terms of their careers. For example, an excellent businessman needs not only a thorough insight in his field but also a good English level in order to integrate into the global market.      
     On the other hand, I believe that providing useful knowledge and skills which are related to future career is more important. Firstly, universities are great places to train qualified employees. The specific knowledge and skills help improve the quality of graduate’s work . Therefore, universities should put a an emphasis on practical skills than theoretical understanding. Furthermore, job market is becoming demanding. These days, the managers have a tendency to employ experienced students rather than the freshers . Therfore Therefore, it is worthwhile for universities to consider teaching in order to ensure its students to get a successful career . 
     In conclusion, it seems to me that the most essential function of universities is to provide understanding and skills that are efficiently used for future job.
 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 6.0-6.5 bởi (238 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Nếu không có hình, bạn có thể chọn vào link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/13lKmoLXW30tdu7hrdUPP5ZqyIrvSEi1o/view?pli=1

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (238 điểm)
sửa nội dung bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...