ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.9k Bài viết

4k Góp ý

2.3k bình luận

98.4k thành viên

I firmly believe that music is a good thing to be created in this world because it has a strong power to create extraordinary things:

The first positive effect is that music that helps us relax and reflect upon our feelings. It happens when a person hears a piece of music, their brain releases a chemical that make them happy, that is dopamine. The more listening to music, the more likely that person to be in good mood.

Secondly, it is one of the greatest ways to learn foreign language. We can improve listening skill and learn vocabulary, some beautiful sentences through the lyrics.

Moreover, music has no distance. That's why I adore someone who is a musician, they can bring us together.
Another advantage is increased animal production. Cows feel amazingly in peace and relaxation when they listen to music and hence, they produce more milk. And chickens also lay many eggs.

To conclude, music exists in parallel with human development. It not only touches us deeply and fundamentally in the heart, but also appeals to our minds.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 5.0-5.5 bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

line 3 "music that helps" sửa thành music helps thôi nhé

line 4 "a person hears a piece of music, their brain releases ...": a person là số ít nên bạn sửa their thành his sẽ đúng hơn nhé

line 4 'that make them happy' : makes nhé bởi vì chia theo từ a chemical

line 10 'Another advantage is increased animal production' increased thành increasing nha

line 10: '..Cows feel amazingly..." ở đây là feel là động từ chỉ giác quan nên amazing vẫn giữ nguyên 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
Cảm ơn nhiều ❤️

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 12, 2015 trong Opinion bởi HoangHai (3 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11, 2018 trong Other bởi thamthanhthu239 (4 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 31 Tháng 10, 2018 trong Other bởi anphuonglinh155 (0 điểm)
...