ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

I'm preparing for the IELTS. Now I'm writing an Ielts essay. But I'm not sure which band my essay is. Here is my essay

Topic: Everyone should stay a school until 18
To what extent do you agree or disagree?

                                                                            My essay

It is true that people should remain studying at school until the age of eighteen. While it is a positive trend, students completing their studying are apt to have more chances to gain a good job, some drop-outs may turn into a successful and affluent people.

On the one hand, staying at school until eighteen can bring a great deal of benefits and pros. Firstly, it is essential that people have universal knowledge of , which can help them cope with difficult situations in their life and explain some natural phenomena. On top of that, studying at school until adulthood and little effort is synonymous with obtaining a degree which can see them through difficulty in finding a good job. Furthermore, this trend will create a more educated future generation of people which can eliminate some social and unemployment problems

On the other hand, it is this idea that brings a number of cons with it. Teachers tend to provide to-take-exams knowledge for students that can not make them feel exhilarated. The minority of students may have had a clear career orientation, so what they need is real-world knowledge is not provided at school. Some other students, may be geniuses, can complete their studying way before the age of 18. What they need is to work or to start up. And for those who wish to pursue a career that requires more practical learning, such as a qualified builder or electrician, it is unnecessary to remain at school until eighteen.

In conclusion, there are a number of pros from remaining at school until the age of eighteen, but having said that, I personally reckon that there are still some cons from this idea

Which band do you think my essay is? You can judge anything about my essay.
Thank you very much

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

On the one hand, staying at school until eighteen can bring a great deal of benefits and pros --> benefits = pros , so it is better if you choose one of them .

It is essential that people have universal knowledge of , which can help them cope with difficult situations in their life and explain some natural phenomena --> of what ?

On top of that, studying at school until adulthood and little effort is /are synonymous with obtaining a degree which can see them through difficulty in finding a good

Teachers tend to provide to-take-exams knowledge for students that can not  cannot make them feel exhilarated

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (93 điểm)

Mình cảm ơn bạn nhiều nha !!!

Chỗ It is essential that people have universal knowledge of , which can help them cope with difficult situations in their life and explain some natural phenomena, mình gõ sai chính tả đó nha, đúng ra không có " of , " 

Bạn nghĩ bài này được khoảng band mấy nhỉ ?

Mình cảm ơn !!!


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 29 Tháng 9, 2019 trong Opinion bởi tramy7925 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 14 Tháng 10, 2018 trong Opinion bởi tuuyen (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 1, 2018 trong Opinion bởi trinh95trinh (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 21 Tháng 12, 2017 trong Opinion bởi JohnHenson (0 điểm)
...