ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

 

All people in the world wants to a better life so they always try the best in working or studying. However, you should take care of your health because you can not do anything without a healthy body.

For example, they sometimes work late and eat fastfood. It is extremely harmful to health because working late that you have deflected the body's biological clock. Fastfood is very fat, it can increase lipit and make you fatter.

Secondly, less mobility. Nowadays, people who working on office always sit many hours in front of their working desk and spend less time to do physical activities. As you know, our body was born to mobilize so less mobility will decrease this function and weakens us.

In conclusion, we should avoid doing these thing like this, create a suitable timetable to work and relax.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Theo mình, bài viết của bạn quá ngắn (140 từ) không đáp ứng yêu cầu của bài thi (ít nhất 250 từ). 

 All people in the world wants to a better life so they always try the best in working or studying.

- wants to -> want

- the best -> their best 

- in working or studying -> to work or to study.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (3 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

7 Góp ý
đã hỏi 5 Tháng 10, 2017 trong Other bởi thutrang99 (0 điểm)
...