ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.9k Góp ý

2.3k bình luận

93.1k thành viên

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school.

Discuss both viewsANSWER:
When they finish school, one of the greatest difficulties faced by teenagers is the issue of whether to earn a living or continute their studies. From my view. I would argue that is better than to become a postgraduated student.

The choice to start work right after high school is appealing for several reasons. Many adolesence would like to start earning money at the earliest. By doing so, they can be more mature and they will not rely on their family as well as start a new life with their lovers. Instead of studying their major, their decision may be progress more quickly. Simultaneously, they will also have the chance to learn practicial skills and gradually get more of pricey experience.

On the other hand, I believe that it is more advantageous for students to continue their education. Firstly, training and studying at university or college create conditions and knowledge for better job search. For instance, an excellent degree are required in many job such as : teacher, doctor, policeman, etc. As a result, those degrees will help you acess to more and better job opportunities, and they will be given a significant salety per month and will be increased over time. Secondly, the job market is increasing considerably potential applicants. Especially, those applicants are sent to big companies. So, young people don't have good qualifications from a university or a college will not able to compete.

For the reasons mentioned aboce, it clearly that students are more likely to conquer their dream job if thet continue their studies beyond school level.  

 

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (12 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
When they finish school, one of the greatest difficulties faced by teenagers is the issue of whether to earn a living or continue their studies. From my view. I would argue that is better than to become a postgraduate student. 
 
The choice to start work right after high school is appealing for several reasons. Many adolescents would like to start earning money at the earliest. By doing so, they can be more mature and they will not rely on their family as well as start a new life with their lovers. Instead of studying their major, their decision may progress more quickly. Simultaneously, they will also have the chance to learn practical skills and gradually get more of pricey experience. 
 
On the other hand, I believe that it is more advantageous for students to continue their education. Firstly, training and studying at university or college create conditions and knowledge for better job search. For instance, an excellent degree is required in many jobs such as teacher, doctor, policeman, etc. As a result, those degrees will help you access to more and better job opportunities, and they will be given a significant safety per month and will be increased over time. Secondly, the job market is increasing considerably potential applicants. Especially, those applicants are sent to big companies. So, young people don't have good qualifications from a university or a college will not able to compete. 
 
For the reasons mentioned above, it clear that students are more likely to conquer their dream job if that continue their studies beyond school level.  
(Bài có quá nhiều spelling và grammar mistakes, mình sửa lại rồi nhé)
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...