ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Kết quả hình ảnh cho incidence of x disease in someland

The graph gives information about the number cases of X disease in Someland between 1960 to 1995.

It is clear that Someland experienced considerable changes in the incidence of X disease. The number of people got this disease peaked in 1975s.

In 1960, there was about 100 cases of X disease. Over the course of 10 years staring 1965, this figure increased drammatically. After since, it peaked and stayed steady at 500 cases from 1975 to1980.

From 1980, the incidence of the patients decresed to about 350 cases. It continued to decrese steeply for the next 5 years. It is also projected to decline in the next years.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

4 góp ý

0 phiếu
Theo mình thấy thì bài này có 1 đường ah nên bạn gom 2 đoạn body lại thành 1 và thêm conclusion vào.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (5 điểm)
0 phiếu
Mình thấy bạn thiếu phần conclution với lại tách dòng hơi nhiều. nên thêm ý để hay hơn
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)
0 phiếu

Bài không đủ 150 từ bạn ơi! Nên thêm conclusion để kéo dài bài ra.

The graph gives information about the number cases of X disease in Someland between 1960 to 1995. from 1960 to 1995 (hoặc over the 35-year period).

It is clear that Someland experienced considerable changes in the incidence of X disease. The number of people got this disease peaked in 1975s. between 1975 and 1980

Paraphrase (the number of people affected by X disease/the number of people falling victims to X disease)

In 1960 At the first year of the period, there was about 100 cases of X disease. Over the course of 10 years staring 1965, this figure slightly increased drammatically. (tăng có chút xíu mà bạn). Likewise,  the number of people affected by X disease saw a double increase in 1970 at 200 cases. After since, it peaked and stayed steady at 500 cases from 1975 to1980.

After 1980, the incidence of the patients sharply/ dramatically decreased to about 350 cases in 1985 and no one fell victims to this disease at the end of the period. It continued to decrese steeply for the next 5 years. It is also projected to decline in the next years.

In conclusion, tóm tắt ý chính

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (5 điểm)
0 phiếu

In 1960, there was about 100 cases of X disease. Over the course of 10 years staring FROM 1965, this figure increased drammatically. After since, it peaked and stayed steady at 500 cases from 1975 to1980.

ADD MORE INFO : IT CAN BE SEEN THAT THERE WAS A SLIGHT INCREASE FROM 100 CASES IN 1960 TO 1970, WHILE THERE REMAIN FAIRLY UNCHANGED BETWEEN 1960 AND 1965

From 1980, the NUMBER OF INCIDENTS incidence of the patients decresed DECREASED to about 350 cases. It continued to decrese steeply for the next 5 years. It is also projected to decline in the next years AND NO CASE CAN BE SEEN IN THE PERIOD OF 1990-1995.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (93 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...