ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

I strongly agreed that physical exercise is useful to our health. First of all, it helps us to have a nice body and keep fit. We can see many fat people after doing physical exercises lose right and have different appearances. They don't need to worry about their weight anymore. Additionally, it prevents us from illness. People often doing physical exercise it is usually healthier thân the other. They have trong bodies and good resistances. It also make us feel comfortable and relax. Alter a hard-working day, you go home and feel very tired. At that time, you can do some physical exercises. I'm sure that afterward you wI'll feel much better. Besides, some investigations showed that physical exercises can prolong our longevity. It's very useful for the old to do physical exercises everyday. In general, physical exercises make up healthy and we should do it everyday to keep fit and stay healthy.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (14 điểm)
đã hiện lại bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

I strongly agreed that physical exercise is useful to our health. First of all, it helps us to have a nice body and keep fit. We can see many fat people after doing physical exercises lose right and have different appearances. They don't need to worry about their weight anymore. Additionally, it prevents us from illness. People often doing physical exercise it is usually healthier thân the other. They have trongstrong bodies and good resistances. It also makemakes us feel comfortable and relax. Alter a hard-working day, you go home and feel very tired. At that time, you can do some physical exercises. I'm sure that afterwardafterwards, you wI'll'll feel much better. Besides, some investigations showed that physical exercises can prolong our longevity. It's very useful for the old to do physicalfitness (tránh lặp từ) exercises everyday.every day. In general, physical exercises make up healthy, and we should do it everydayevery day to keep fit and stay healthy.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (230 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...