ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

         The Oxford’s Dictionary defines friendship as “a relationship between friends”. This definition, however, is just restricted, and it can be explained in other ways.It is explicit that friendship is known as a strong form of interpersonal bond  based on many precious qualities. In my opinion, there are 3 basic qualities that lay the firm foundation for friendship.Firstly, it requires mutual help. A good friend is always willing to give us a hand in any circumstances .Secondly, mutual confidence is an indispensable element when we tell each other many secrets.  Finally, we can’t help mentioning the faithfulness and sharing. A true friend is the one who is cheer to our happiness and share our sorrows in adversities.There are thousand pieces of stories about friendship of people who are not giving up on each other and the compassion between them. Through the cover of media, we probably hear a story about a young boy who is  always ready to carry his friend on his back to school every day because his friend is the disabled. That young boy is a good role model for people to follow .John Donne, an English poet, said : “No one is an island.” This quote is true because it is impossible to live without friends. In fact, friendship plays an important role in our life.Life can knock you down, but a true friend will still be there to help you get up and overcome all the obstacles in life.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất

Từ  cheer mình hay dùng từ cherish hơn í, bạn tham khảo thử,

Từ qualities có thể dùng thêm characteristic cũng có nghĩa tương đương.

Từ friendship có thể đổi thành close relationship between soulmates.

Hi vọng giúp gì đó đc cho bạn :)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (72 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
bạn thấy coherence của mình như vậy được chưa.Có câu nào bị thừa hay thiếu liên kết không?

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...