ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.6k Bài viết

4.8k Góp ý

2.5k bình luận

109k thành viên

Nowadays, some people believe that our current academic grading plays an important role in school and this is a useful tool to help students improve their performances. In my opinion, I strongly agree with that point of view.

 

First of all, the fact that grades are very good indicators of knowledge. This indicator shows students’ knowledge and how they did in their exam. The test and grading may force a student to comprehend a concept. If the student fails in the test and receive a poor grade, that means they didn’t understand the concept properly. As a result, they may experience with learning how to improve their test- taking skills. Besides, teacher can know the current level and the problems of each students in order to find solutions for them.

 

On the other hand, I believe that current academic grading is helpful in improving students’ performances. The threat of a bad grade may make a student try to comprehend the concept in her or his test. It leads to they should have a better preparation such as an extra revision or trying to show their best performances to get the higher marks on the incoming exam. Moreover, grading is also one of requirement of higher education’s entrance like college and university. As a consequence, students have to strengthen their grades by enhancing their performance.

 

In conclusion, there is no doubt that academic grading encourages students to learn, gain more knowledge and improve their performances. Moreover, they will feel more self- confident with some small victories that leads to win and succeed in the future.

 

(264 words)
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (4 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Hello Julia, mình có góp ý ở phía dứoi bạn thử xem qua nhé.

Nowadays, some people believe that our current academic grading => grades plays an important role in school and this is a useful tool to help students improve their performances. Câu này bạn chưa paraphase các từ ở đề nhiều'' Some people believe that the grades in school system play an imperative role which is helpful in teaching and studying. In my opinion, I strongly agree with that point of view.

First of all => cấu trúc câu bạn nên dùng thống nhất, vd (on the one hand - on the other hand) the fact that grades are very good indicators of knowledge. This indicator shows students’ knowledge and how they did in their exam. The test and grading grades may force a student to comprehend a concept. If the a student fails in the test and receive a poor grade, that means they didn’t ( opinion của mình ko này dùng thì quá khứ chưa đúng lắm) understand the concept properly. As a result, they may experience with learning how to improve their test- taking skills( câu này là hệ quả của câu trước mà mình thấy ý hơi không liên quan) . Besides, teacher (add S) can => would know the current level and the problems of each students in order to find solutions for them.

On the other hand, I believe ( repeated words)  that current academic grading grades is are helpful in improving students’ performances. The threat of a bad grade add S may make a student try (cần thêm to giữa 2 động từ make và try) to comprehend the concept in her or his test. It leads to they should have (mình thấy bỏ 3 từ này câu sẽ rõ và gọn ý hơn) a better preparation such as an extra revision or trying  (các từ giữa từ nối or và and cần là 1 loại từ vd revising and trying )to show their best performances to get the higher marks on the incoming exam. Moreover, grading grade is also one of requirement of higher education’s entrance like college and university. As a consequence, students have to strengthen their grades by enhancing their performance.

Phần thân bài thứ 2 này của bạn FAIL toàn tập nhé, kiểu bài như thế này là thân bài 1 sẽ nêu quan điểm của agree và thân bài thứ hai phải nêu quan điểm của unagree nhé.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (287 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...