ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

Family is a place to share love between everyone living under the same roof. Therefore, there has to have some rules so that everyone can live comfortably together. My family has its own rules. One important rule in my family is that there must be no swearing. Me and my brother will be punished if we swear. My grandparents said that it's not good. Of course, I agree with my grandparents so I'll obey this rule. Secondly, the younger must respect the elderly. That rule has existed for a long time and everybody have to follow it. according to my parents, it is a tradition of VNese. And the third important rule in my family is we should have good table manner. I must come to the table with clean hands and chew with the mouth closed. It's too strict but those rules help me improve myself and create a mutual trust and understanding family. Therefore, I'll train myself to follow tose rules to get along well with my family.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Hello Bui Hoa

Bài náy diễn đạt lủng củng quá em thử viết lại xem như thế nào nhé hi

A or the Family is a place to share the love among people <=> between everyone living under the same roof => it seems reluctant. Therefore, there => It has to have some rules so that everyone can live comfortably together. For example,  My family has a few  its own rules. One important rule Firstly, in my family is that there must be no swearing. Me I and my brother will be punished if we swear. My grandparents said that it's not good. Of course  I agree with my grandparents so I'll obey this rule. Secondly, the younger must respect the elderly. That rule has existed for a long time and everybody have to follow it. according to my parents, it is a tradition of VNese=> Vietnamese And the third important rule thirdly, in my family is we should have good table manner. I must come to the table with clean hands and chew with the mouth closed. It's too strict but those rules help me improve myself and create a mutual trust and understanding family. Therefore, I'll train myself to follow tose rules to get along well with my family.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (287 điểm)
em cảm ơn ạ <3

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 8 Tháng 10, 2016 trong Other bởi vy123 (0 điểm)
0 Góp ý
đã hỏi 23 Tháng 9, 2016 trong Other bởi Bảo Vân (0 điểm)
2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 11, 2019 trong Other bởi thientaiyeu9x (0 điểm)
...