ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

Topic: Some people think that governments should give financial support to creative artists such as painters and musicians. Others believe that creative artists should be funded by alternative sources.

Discuss both views and give your own opinion. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. You should write at least 250 words.

 

Nowadays, with the help of our society, the life of creative artists can be better. Most people think that the authorities should support them. I believe that non-government organizations can give financially to encourage artists.

On the one hand, the government's encouragement is vital to artists and their projects. Perhaps by the governments want to change the quality of life’s artists who live in poverty. In fact, some artists who are successful, they are independent of financial, whereas others are struggling for life and low-income. Likewise, building non-profitable galleries to attract foreigners requires a huge amount of money from the non-government institution. Therefore, without financial funding from governments, our cities would be much less interesting.

On the other hand, creative artists do not need to use the government financial because creative artists like painters and musicians can receive financial support from the non-government institutions or their fan clubs. Besides, painters or musicians who can earn money when selling their products. For example, musicians as an example, sell their CD’s or soundtrack and join events to work continuously.

In conclusion, although some people argue that creative artists should not be funded by the government’s finances. It seems to me that the alternative sources should give financial support to artists.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (16 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

+1 phiếu

Nowadays, with the help of our society, the life of creative artists can be better. Most people think that the authorities should support them. I believe that non-government organizations can give financially to encourage artists.On the one hand, the government's encouragement is vital to artists and their projects. Perhaps by the governments want to change the quality of life’s artists who live in poverty. In fact, some artists who are successful, they are independent of financial, whereas others are struggling for life and low-income. Likewise, building non-profitable galleries to attract foreigners requires a huge amount of money from the non-government institution. Therefore, without financial funding from governments, our cities would be much less interesting.On the other hand, creative artists do not need to use the government financial because creative artists like painters and musicians can receive financialeconomic (tránh lặp từ) support from the non-government institutions or their fan clubs. Besides, painters or musicians who can earn money when selling their products. For example, musicians as an example, sell their CD’s or soundtrack and join events to work continuously.In conclusion, although some people argue that creative artists should not be funded by the government’s finances. It seems to me that the alternative sources should give financial support to artists.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (231 điểm)
0 phiếu

bài này là DISCUSS mà....phần mở bài k nên nói ý kiến cá nhân của mk

bạn có thể ghi là:

 Nowadays, with the help of our society, the life of creative artists can be better. Most people think that the authorities should support them. Others belive alternative sources should fund creative artists . boths sides will be much discussed in this essay

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...