ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.4k Bài viết

4.7k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

The acceleration of technological developments has made the world a great and convenient place to live in. Because of today's technology has provided various leisure options, visualization of learning content and entertainment contributes to giving people more opportunities to communicate and work together. I believe that for every advantage that technology brings us, it also has positive and negative aspects. 
First of all, smartphones are one of the most significant inventions for our in life. Because smartphones can help people keep in touch with families, friends, colleagues anytime and anywhere. Secondly, it also has considered one of the modern educational methods by using them everyone can access dictionary just by tapping the word if you don't know the meaning of the word. 
On the other hand, it is true that smartphones can help students in studies but only if they use them wisely. Most of the other students are busy keeping their eyes on their smartphones at all times then they won't get time for studying which would lead poor grades. In conclusion, smartphones are necessary for our modern lives today. However, it is helpful or not, which depends on our ways of using it. It will be better if we use its true purpose and at an appropriate time.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
đã tag lại bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất

The acceleration of technological developments has made[W1]  the world a great and convenient place to live in[W2] . Because of today's technology has provided various leisure options, visualization of learning content and entertainment contributes to giving people more opportunities to communicate and work together. I believe that for every advantage that technology brings us, it also has positive and negative aspects[W3] .  [W4]

First of all, smartphones are one of the most significant inventions for our in life. Because smartphones can help people keep in touch with families, friends, colleagues anytime and anywhere. Secondly, it also has considered one of the modern educational methods by using them everyone can access dictionary just by tapping the word if you don't know the meaning of the word. [W5] 
On the other hand[W6] , it is true that smartphones can help students in studies but only if they use them wisely. Most of the other students are busy keeping[W7]  their eyes on their smartphones at all times then they won't[W8]  get time for studying which would lead poor grades.[W9]  In conclusion, smartphones are necessary for our modern lives today. However, it is helpful or not, which depends on our ways of using it. It will be better if we use its true purpose and at an appropriate time[W10]

 


 [W1]Grammar error: must use ‘present perfect continuous’

  • Has been making

 [W2]Expression sugguestion: the great world

 [W3]Expression error: Topic is ADVANTAGES and DISADVANTAGE OF SMART PHONE,  you ‘ve  written in  wrong way.

 [W4]Recommend to write introduction:

Nowaday, the proportion of people using smartphone have been increasing significantly .it bring both benefits and negatives to users. I will dicuss it in detail below:

 [W5]Expression suggestion: you almost do not know how to write at paragraph 2:

I would like to plan ideas for you at below:

1 topic sentence: Smartphone is nesseary  for most of people

2 Explain why: Education: Search and save information constantly

3: Explain why: Works: Connect people without delay time (In busines between customer and staff, in company staff to manager, staff to staff)

 [W6]Expression Suggestion: It should use consistent in task 2.

At paragraph 2: On the one hand….

At paragraph 3: One the other hand…..

 [W7]Grammar error:

  • ….busy to keep their eyes

 [W8]Expression error: In IELTS writing, you must not write like this ‘ won’t’

  • will

 [W9]I recommend the structure:

1 topic sentence:………………….

2 Explain why……………………….

3 Explain why………………………..

Do it by yourself then I will help to correct.

 [W10]Expression  error: You must saparate it to a single paragraph .

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (287 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
đã hỏi 28 Tháng 11, 2018 trong Other bởi thamthanhthu239 (4 điểm)
4 Góp ý
1 góp ý
...