ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.1k Bài viết

4.4k Góp ý

2.4k bình luận

108k thành viên

I will live in the city when I was young, and live in the countryside when I was old because of reasons.

When you still young, you like staying crowded me too. I desire find out  around the world and yourselves. The city where I able to manifest capacity, I bring out creative with my ideas in favourable condition about persons, environment work. I am met, follow in steps of the best persons and famous speacialists in field that I am pursing, I want to become communicator take postive message with campaign operation that I carry out  thence I help better myself. But besides, there are disadvantages such as I am a lot of pressure about job, money. Make I must to try my best, result in influence healthy , I don`t no time for my family. Moreover, environmental pollution at the city more and more serious, I face up with disease due to water, air, food have harmful chemical.

I was born at mountainous region where conditional study is`nt been good as the city, the children in addtion at their school, they must support help their parents housework field work middle absent . Even, many people had to get married or do worker. On the other hand, living environment fresh, food friendly with natural. People live with together love and sincere. I wish stay at the countryside when I was old .

The choose what there are two side , I choose live according to the change about time.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
bạn sai 1 vài lỗi ngử pháp rất căn bản a.thiếu động từ tobe và thì a.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

4 Góp ý
...