ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.2k Bài viết

4.5k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên


The line graph illustrates the figures for the elders who are 65 years old and above for over a century from 1940 to 2040 in three specific countries including Japan, Sweden, and the USA.

Overall, it is clear that all three countries were considerable fluctuations in the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040, with low in the 1960s and high in 2040s.

During the period from 1940 to 1960, Japanese elders gradually went down under 5%. However, after decreasing for 20 years, 65-years-old and above Japanese people stayed at the same level until around 1970,  the number of the population rose steadily. Afterward, it is predicted that Japenese elders will reach a peak of over 25% in 2040.

Meanwhiles, both American and Swedish elders  increased from 1940 to 1960 and slightly fell under 15% of the population in 1980. In approximately 1995, 65-year-old Swedish went up to 20%, while American people plateaued for about 20 years. The number of American and Swedish people are evaluated to vary of 25% and under 25% respectively around 2030.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

4 góp ý

0 phiếu

+ illustrates the figures for the elders ? incomprehensible.
+all three countries were considerable fluctuations -> seen, witnessed 
+the population aged 65 -> paraphrase for example, retirement age
+after decreasing -> after having decreased
+increased from 1940 to 1960 ->sound awkward. Only heard increased from % or number to % or number (not year)
+65-years-old and above Japanese people stayed at the same level -> try percentage, the amount of. People did not stay at the same level themselves but the proportion.
Please review your other sentences


Further comment: The maximum score is 5.5, way to go. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
0 phiếu

 - Is clear that all three countries were    ( witnessed ) considerable fluctuations in the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040.

- After decreasing for 20 years, 65-years-old and above Japanese people stayed at the same level until around 1970==>> after having decreased 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)
0 phiếu

The line graph illustrates the figures for the elders who are 65 years old and above for over a [W1] century from 1940 to 2040 in three specific countries including[W2]  Japan, Sweden, and the USA.

Overall, it is clear that all three [W3] countries were considerable fluctuations in the [W4] proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040, with low in the 1960s and high in 2040s[W5] .

During the period from 1940 to 1960, Japanese elders gradually went down[W6]  under 5%. However, after decreasing for 20 years, 65-years-old and above[W7]  Japanese people stayed at the same level until around 1970[W8] ,  the number of the population[W9]  rose steadily. Afterward, it is predicted that Japenese elders will reach a peak of over 25% in 2040.

Meanwhiles, both American and Swedish[W10]  elders  increased from 1940 to 1960 and slightly fell under 15% of the population in 1980. In approximately [W11] 1995, 65-year-old Swedish [W12] went up to 20%, while American people plateaued for about 20 years. The number of American and Swedish people are evaluated to vary of 25% and under 25%[W13]  respectively around 2030.


 [W1]Grammar error: the century b/c reader know well century from 1940 to 2040

 [W2]Grammar error:  why using including (V-ing) instead include ?

 [W3]Expression suggestion: it seem to be reluctant, you should delete one word

 [W4]Expression suggestion: => in term of…………

 [W5]Grammar error: => the low poits and the high points

 [W6]Expression suggestion: gradually  was used to despict something in at least two points of the period. In this case 1940 to 1960 a decrease and next 1960 to 1980 remaining due to should not use gradually

 [W7]Expression suggestion: 65 – above years old

 [W8]Expression suggestion: => remained relatively stable

 [W9]Expression error: it is not clear b/c you depict the proportion of elders

 [W10]Spelling grammar: => Swedenese

 [W11]Grammar error: we do not use these word for specific year

 [W12]Spelling grammar: => Swedenese

 [W13]Grammar and Expression errors: the moment in the future, use forecasted or predicted,  evaluate to vary => it is weird to me

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (96 điểm)
0 phiếu

The line graph illustrates the figures for the elders who are 65 years old and above for over a century from 1940 to 2040 in three specific countries include Japan, Sweden, and the USA.

Overall, it is clear that all three countries were considerable fluctuations in the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040, with low in the 1960s and high in 2040s.

During the period from 1940 to 1960, Japanese elders gradually went down under 5%. However, after

having decreasing for 20 years, 65-years-old and above Japanese people stayed at the same level until around 1970,  the number of the population rose steadily. Afterward, it is predicted that Japenese elders will reach a peak of over 25% in 2040.

Meanwhiles, both American and Swedish elders  increased from 1940 to 1960 and slightly fell under 15% of the population in 1980. In approximately 1995, 65-year-old Swedish went up to 20%, while American people plateaued for about 20 years. The number of American and Swedish people are evaluated to vary of 25% and under 25% respectively around 2030.

 

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (95 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...