ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

 

 

 

The graph lines compare the amount of wheat berry from three different countries which exported over a period of 5 years.

It is clear that the number of wheat export from Canada was by far most important between 1985 to a middle of 1988. The wheat export came from Australia exported the lowest a mount of wheat berry from a middle 1987 to 1990.

In 1985, just under 20 millions of tones of wheat export came from Canada. Australia exported the wheat overtook the number of wheat export of European community in a middle of 1985, the European community exported wheat berry overtook the Australia’s export wheat just almost year later.

Between 1986 and 1988, the number of wheat export from Canada rose dramatically to peak of 25 millions of tones in 1988. The wheat export came from Australia descreased considerably, a drop of almost 5 millions of tones from 1986 to 1989. European community exported the wheat increased gradually, reaching a peak over 20 milions of tones in 1990.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Bạn xem bài mẫu này nhé.

The three graphs of wheat exports each show a quite different pattern between 1985 and 1990. Exports from Australia declined over the five-year period, while the Canadian market fluctuated considerably, and the European Community showed an increase.

In 1985, Australia exported about 15 millions of tonnes of wheat and the following year the number increased by one million tonnes to 16 million. After that, however, there was a gradual decline until 1989 and 1990 when it stabilised at about 11 million tonnes. Over the same period, the amount of Canadian exports varied greatly. It started at 19 million tonnes in 1985, reached a peak in 1988 of 24 million, dropped dramatically in 1989 to 14 million tonnes and then climbed back to 19 million in 1990. Seventeen million tonnes were exported from the European Community in 1985, but this decreased to 14 million tonnes in 1986 and then rose to 15 million in 1987 and 1988 before increasing once more to 20 million in 1990.

(165 words)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (37 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...