ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

In this state-of-the art society, the tuition fees sponsorship has gained great popularity in people’s development. From my perspective, the advantages will overshadow the disadvantages.

 

Paying all of the school fees can be deemed as disadvantages for some reasons. The most obvious drawback is that if the government invests in tuition fees, students are more likely to take the sponsorship for granted. As a consequence, students will not only rely heavily on the government but also lose study motivation, which makes them become more lazy and leads to poor academic performance. Another significant disadvantage is that pouring too much money into education will cause a budget deficit, which means that the government will fail to invest in other economic sectors. In fact, the government is unable to pour money in all fields at the same time so each citizen has to pay for their children’s school fees in order not to create a budget deficit.

 

Despite these aforementioned disadvantages, the advantages of tuition fees sponsorship will be far more significant. One evident benefit is that children from underprivileged families will be able to attend schools, which not only decreases the illiteracy rate but also invests in the competent workforce down the road. In other words, if more children are able to go to school, the country will have more talented people, which not only contribute greatly to the society but also play a crucial role in the nation’s sustainable development . Another reason why tuition fees sponsorship would be advantageous is that the sponsorship will help poor families to enhance their quality of life. In detail, if the government pays all of the tuition fees, they will help the meager income families to reduce their economic burden, which means that they can use this money to take care of their offspring and improve their standard of living.

 

In conclusion, my firm conviction is that although the disadvantages of tuition fees sponsorship do exist, its advantages are far more significant. By paying all of the tuition fees, more children will be able to go to school and help the country to develop sustainably.


 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Advantages-Disadvantages bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

In this state-of-the art society, the tuition fees sponsorship has gained great popularity in people’s development. From my perspective, the advantages will overshadow the disadvantages.

 

Paying all of the school fees (mình nghĩ "paying" không phải vấn đề chính, mà "the government paying" mới là vấn đề trọng tâm á) -> The idea that the government is responsible for the whole education fees can be deemed as disadvantages (cái việc chính phủ tài trợ học phí không thể bị coi như là những bất lợi được, mà mình hiểu ý bạn là nó "có" những bất lợi) for some reasons -> can be unconvincing to some extent . The most obvious drawback is that if the government invests in tuition fees, students are more likely to take the sponsorship for granted. As a consequence, students will not only rely heavily on the government but also lose study motivation, which makes them become more lazy and leads to poor academic performance. Another significant disadvantage is that pouring too much money into education will cause a budget deficit, which means that the government will fail to invest in other economic sectors. In fact, the government is unable to pour money in all fields at the same time so each citizen has to pay for their children’s school fees in order not to create a budget deficit. (đoạn này mình nghĩ không nên lặp lại phần trên) -> a burden on the national budget.

 

Despite these aforementioned disadvantages, the advantages of tuition fees sponsorship will be far more significant. One evident benefit is that children from underprivileged families will be able to attend schools, which not only decreases the illiteracy rate but also invests in the competent workforce down the road. In other words, if more children are able to go to school, the country will have more talented people, which not only contributes greatly to the society but also plays a crucial role in the nation’s sustainable development . Another reason why tuition fees sponsorship would be advantageous is that the sponsorship will help poor families to enhance their quality of life. In detail, if the government pays all of the tuition fees, they will help the meager income families to reduce their economic burden, which means that they can use this money to take care of their offsprings and improve their standard of living.

 

In conclusion, my firm conviction is that although the disadvantages of tuition fees sponsorship do exist, its advantages are far more significant.(lặp ý với đoạn trên rồi) -> it will bring much more substantial benefits for many poor families and the society as a whole. By paying all of the tuition fees, more children will be able to go to school and help the country to develop sustainably.

 

Trên đây chỉ là một số nhận xét chủ quan của mình thôi nha! Chúc bạn học tốt!

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (112 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...