ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

 These days, because our planet is worse on a single day, several nations' issues related to the environment are being paid attention to. Therefore, preserving the environment is not only in charge of politicians but also in each of us.

     Indeed, there are still tremendous problems that only the government can address. Firstly, in some specific situations, they can enact the law with an eye to deterring people who have intentions to harm the environment. For example, cutting down trees without permission's authority can be served time. Secondly, only the politicians have a large number of experienced scientists who analyse the huge amount of data about the reason and best solution to tackle this problem such as global warming, natural disaster. Besides, they can connect other countries to join hands and contribute money to look after our planet properly. Hence, only governments have sufficient funds and resources to invest in this.

      On the other hand, I believe that individuals have self-conscious actions. People can manipulate interchangeable environmental-sound methods such as using paper bags instead of plastic or nylon bags in many ways. We are able to create new things from recycling old stuff. Furthermore, buying more energy-efficient household items, cultivate more and more trees around or in the garden. To take the most effective result, I think that it should have cooperation between the two sides. For instance, if the farmer continuously burns the forest, regardless of the government's regulation, the climate will still dramatically change.

      In conclusion, for the reasons mentioned above, I would argue that solving environmental problems is the obligation of both politicians and individuals.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

1/ "These days, because our planet is worse on a single day, several nations' issues related to the environment are being paid attention to. Therefore, preserving the environment is not only in charge of politicians but also in each of us"

Theo mình thì đoạn này câu đầu và câu sau có vẻ không liên kết với nhau lắm. Bạn nên tìm cách dẫn vào đề bài từ câu đầu tiên rồi nêu lên ý kiến bản thân nhé

2/ "without authority's permission"

3/  "On the other hand, I believe that individuals have self-conscious actions"

Theo mình thì câu này không nói rõ và cũng không đủ nhấn mạnh luận điểm của bạn nên cần thêm những modal verbs ví dụ như must,... để nhấn mạnh thêm nhé

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (28 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...