ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.

Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "http://bit.ly/ctvchuawritingip"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

3.9k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

        The industry era 4.0 has brought an enormous amount of benefits to our life in medical treatment, transportation, and also entertainment. Some people say that new-age entertainment such as electronic games on portal devices is harmful to both individuals and the community. Personally, I partly agree with it.

 

        On the one hand, there is no doubt that these electronic games have a positive impact on our life. Firstly, like other kinds of entertainment, electronic games on portal devices help us to stress out and wind down after a long day at school or work. Some strategy games are also used to training the brain of the players and are encouraged to play with the right way and sensible amount of time. Secondly, game production and operation is now one of the billion-dollar industries in the day and age. It not only makes millions of employments around the world but also contributes to the annual country budget an enormous amount of money.

 

        On the other hand, it’s reasonable that some people disagree with that kind of entertainment and consider it as a threat to the development of society and the life of each individual. The first reason is that these kind of games are very addictive, so players are likely to spend a lot of money and time on it, that may effects their real lives. A large number of teenagers all around the world are attracted by them and use most of their time playing games instead of studying every day, which leads to their bad results in school. The other reason is that electronic game on portal devices is also the cause of the increasing crime rate in recent years all around the world. Addicted players always have a tendency of depositing their money into the games to exchange good virtual items in the game. Therefore, they have to try all ways to get money, including doing illegal things.

 

         In conclusion, it comes to me that despite some certain benefits, electronic games on portal devices should be controlled strictly to decrease the bad effects it brings to individuals and the whole community.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi cách đây trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...