ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Many people say that going abroad is good for the home country student. In my opinion, I totally agree with this statement. 
On the one hand, for students themselves, first of all, it helps to increase the confidence level of the students, meanwhile a lot of life skills such as communication and quick thinking. When studying abroad, most students have many opportunities to communicate, study and work with many good people, this will help students broaden their knowledge and more confidence in communication. Secondly, the opportunity to get jobs increases. When you have sufficient knowledge and skills necessary for the job, the chances of finding a good job will be very easy.
On the other hand, it is beneficial to the foreign student’s home country because after they have finished studying, they can choose to come back and contribute to their homeland. It is not what some critics claim that the best students never return to their country. After graduation, they will settle abroad and work in high-income foreign companies, so that they will not need to return to their country of origin. However, they can still come back and they should become a good citizen and contribute to their home country. For example, in Vietnam, Ngo Bao Chau studied mathematics in Oxford. After studying abroad, he was awarded the most prestigious prize of mathematics, the Fields Medal, in 2007. He returned to Vietnam, he established a mathematics academy in Hanoi that stands out from other institutions with an innovative approach borrowed from Western schools. 
In conclusion, although the students decided to go to abroad, there are great advantages for the country of origin. Therefore, people should encourage them to study abroad.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi cách đây trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...