ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

In today’s modern world, there are many people living below poverty line who need help from human beings around the world. Nevertheless, some people argue that because it is impossible for us to support poverty-stricken people from 197 countries, we should only care about our communities and countries. From  my perspective, I totally agree with this school of thought.

It is said that if we expend enough time and money to charity, economically disadvantaged people's lives all around the world can be improved. Personally, I oppose this view.Firstly, each person has a multitude of work-related tasks to finish and a lot of people they should take care of as well as strengthen our relationship with, which may require hours and millions. Furthermore, the number of impoverished people has been increasing day by day. As a result, I strongly believe that it's unfeasible for us to aid poor people all over the world in their problems due to insufficient amount of time and money.

My own view is that we should prioritise local charity before supporting  human beings in other countries. Firstly, it is easy to access information about local charitable institutions and activities on social medias or newspapers. Secondly, there are obvious ways can be found to offer poor people living in our country a lifeline, from donating food to paying impoverished children’s tuition fees. Consequently, I believe that we should help our citizens and fellows first.

In conclusion, I completely disagree with the idea that we are able to help poverty-stricken people all over the world since lacking of time and money would hinder us in doing so. I strongly believe that our compatriots should be taken into consideration first and foremost. (283 words)

P/s: Đây là bài mình mới viết, mong nhận được sự góp ý từ mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều :D
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi cách đây trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...