ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Recent years have witnessed the development of the internet in many fields, especially  news, more and more electronic media appeared, so more people read the news on the internet than before. However I side with the idea that newspapers will remain the most important source of news for the majority of people.

 

Firstly, newspapers is an official information sources which have high precision. newspapers are published professionally with strict censorship. Thus, the information which people read will be accurate and reliable.  On the other hand,when there are  too much electronic media we can not control the quality and reliability that makes readers misunderstand about the problem. For example, when covid epidemic appeared, due to the proliferation of false and incomplete articles, many people could not understand the situation. In Viet Nam people misunderstood and believed that this epidemic could affect the production and quantity of goods, so they bought lots of stock.

 

Secondly, electronic media is not available for some objects such as : elderly people or people who live in remote areas. For the elderly, it is too difficult for them to learn or use modern equipment. Besides, reading a document on an electronic screen can harm their eyes . Therefore, newspapers is the only way for them to update information . And with people who live faraway they do not  have opportunities to use modern equipment,  Newspapers are almost the main source of communication cables. 

 

In conclusion, reading news on the internet is still inconsistent and not really suitable in some situations. Therefore, newspapers will always play an important role in information fields.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi cách đây trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Recent years have witnessed the development of the internet in many fields, especially  news, more and more electronic media appeared, so more people have read the news on the internet than before. However I side with the idea that newspapers will remain the most important source of news for the majority of people.

 

Firstly, newspapers is an official information sources which have has high precision since newspapers are published professionally with strict censorship. Thus, the information which people read will be accurate and reliable.  On the other hand,when there are  too much electronic media we can not control the quality and reliability that makes readers misunderstand about the problems. For example, when covid epidemic appeared Take the period covid epidemic appeared as an example, due to the proliferation of false/ illogical and incomplete articles, many people could not understand the actual situation. In Viet Nam people/residents misunderstood and believed that this epidemic could affect the production and quantity of goods, so they bought lots of stock which impacted negatively on their market.

 

Secondly, electronic media is not available for some/several objects such as : elderly people or people who live in remote areas. For the elderly, it is too difficult for them to learn or use modern equipment such as .... Besides, reading a document on an electronic screen can harm their eyes . Therefore, newspapers is the only way for them to update information conveniently. And with similarly people who live faraway they do not  have opportunities to use modern equipment,  Newspapers are almost the main source of communication cables. 

 

In conclusion, reading news on the internet is still inconsistent and not really suitable in some situations. Therefore, newspapers will always play an important role in information transfering fields.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý cách đây bởi (6 điểm)
Note: đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thui nha:

- Bài viết về ideas rất ổn

- Thay vì dùng nhiều AND bạn nên đa dạng thêm linking words cà dùng nhiều linking words hơn nữa

- Chú ý đa dạng cả cách dùng thì để đạt band cao hơn và để bài viết có vẻ professional hơn


CHÚC BẠN HỌC TỐT NEKK

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...