ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

There is a view that one’s culture and personality can be judged simply by the clothes he is in. In my opinion, although it is not impossible to established these crucial details of a person via his dress sense, the information is not always accurate, especially when it comes to these internal points.

Firstly, it is important to admit that appearance is a way of denoting people’s background and nature. As people in different cultures and religions wear various styles of clothes, accessories and religious garments, it is possible to identify which culture they are living in instead of another. For instance, a man wearing white coat and blouse is considered to be steeped in medical profession as we associate this field with white. Because clothing is believed to signify one’s culture and interests, we can make quick decision on their characteristics.

Having said that, seeing clothes as a mean to find out about others’ inner lives is sometimes deceptive. As clothes are the things that attract us and make first impressions when seeing strangers, we may fail to decide their dispositions. For example, an imposter can dress smartly and take advantage of this incorrect reflection of clothes to disguise his guilty. After all, we are told not to judge a book by its cover because there are not much that we can discover about a person by the outlook.

In summary, though external appearance symbolizes people’s internal personality, the information we get is only informative up to a point and we may experience the risk of misjudgment.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...