ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Ielts writing task 2: Many things can influence the academic achievements and emotional growth of a student. In this regard, peers have more of an impact than teachers do. To what extent doypu agree and disagree with this opinion?

Nowadays, whether the academic achievement and emotional growth are affected by students or teachers is a subject of debate. In my opinion, I firmly believe that fellow classmates have more of an influence than teachers do.

To begin with, students may improve their academic performance by competing among their peers through learning process. Every students have a desire to outperform classmates and try to make an effort so that they can receive higher academic achievement, which makes them stimulate their motivations. For instance, students who study the same English materials in class may try to practice more exercises and learn new vocabularies by heart so as to get considerble scores in an English exam, which makes other students feel motivated to try their best. This demonstrates that competing plays an important role in enhancing students' academic results.

On top of that, peers may have influence in developing emotional feelings by growing relationships among their friends. Children may spend a large amount of time on playing and talking with their classmates, which makes them control their inappropriate behavior in class. For example, students have a discussion about Vietnamese history by sharing ideas and knowledge in a teamwork according to teacher's requirement so that they can catch on it clearly. As a result, they will control their temper and get on well with other fellow classmates. This states that developing relationships by spending time on playing and talking with classmates is for children's emotional growth.

In conclusion, peers play an important role in improving their academic achievement as well as growing their emotional feelings.

=>> Is this essay okay? Please give me comments on it. Thank you so much ^^
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Luận điểm ổn nhưng develop ý chưa thuyết phục, dẫn chứng chưa sâu. Còn lặp từ và sai một vài lỗi cơ bản, nhưng biết sử dụng một số điểm ngữ pháp advanced. Nếu là mình, mình sẽ cho bài này khoảng 6 nha!

Nowadays, whether the academic achievement and emotional growth are affected by students or teachers is a subject of debate. In my opinion, I firmly believe that fellow classmates have more of an influence than teachers do.

To begin with, students may improve their academic performance by competing with their peers through learning process. Every student has a desire to outperform classmates and try to make an effort to receive higher academic achievement, which makes them stimulate their motivations. For instance, students who study the same English programmes in class may try to practice more exercises and learn new vocabularies by heart so as to get considerble scores in an English exam, which makes other students feel motivated to try their best. This demonstrates that competition plays an important role in enhancing students' academic results.

On top of that, peers may have influence over developing emotional feelings by growing relationships among their friends. Children may spend a large amount of time on playing and talking with their classmates, which makes them control their inappropriate behavior in class. For example, students have a discussion about Vietnamese history by sharing ideas and knowledge in a teamwork according to teacher's requirement so that they can catch on it clearly. As a result, they will control their temper and get on well with other fellow classmates. This states that building relationships by spending time on playing and talking with classmates is beneficial to children's emotional growth.

In conclusion, peers play an important role in improving their academic achievement as well as growing their emotional feelings.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...