ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.3k Bài viết

4.6k Góp ý

2.4k bình luận

109k thành viên

In the past, many male leaders had led our society to conflicts and violence. The world would be better governed and more peaceful if it were rule by women.

To what extent do you agree or disagree.

 

Learning from history, many people argue that the world's instability was caused predominantly by male leaders' decisions and that women's leadership would lead the world to a better place. However, I do not fully agree with this opinion.

First off, there are several reasons why males are chosen to be a leader, and it is not always true to say that all of the male leaders led our world to war. For example , people believed that they are calmer, more assertive, and healthy than women for high positions. In our history, very many great men also helped to ensure world peace and prevent conflicts. Therefore, if female leaders have the same qualifications as male leaders, they absolutely could become leaders.

Furthermore, it is not true that a world governed by women would be more peaceful and stable. History also teaches us that many ruling women were direct or indirect causes of wars or conflicts. Taking Wu Zetian as an example, she was engaging in a series of battles on the Korean Peninsula during her political and military leadership period. However, many outstanding female leaders in the world also contribute their lives to world peace like Ellen Johnson Sirleaf, the woman who received a Nobel Peace Prize in 2006 to support women's rights. These affirm anew that it depends on the leaders' ability and ideology to protect world peace rather than their gender.

In conclusion, the idea that women as world leaders can bring a more peaceful world is intuitive. From my perspective, empowering women or men do not affect the stability and wealth of the world.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (17 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
bài tốt nhưng góp ý tí là hai đoạn thân hơi chênh lệch
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (161 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...