ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Music has been a part of people’s live  since the time civilization began and played an important role to everyone. There are many different kinds of music in the word today such as traditional music and international music. I think the traditional music can be more important or less critical than the latter is thing that depends on need of personalities.

The roles of music is important to someone, we need music to express our emotions. Music can be sad or happy, calming or agitating, angry or contented. Music can represent any human emotion when listening or playing a piece of music. Additionnally, not only does music help us more relaxed but it also makes each other connected. When people go to a concert, they are with other people who share their musical tastes. Finally, music makes our life become joyful. It is a gift of spirit for people who have difficulties in learning, working. For examples, when i am under pressure, I usually listen music to relax and reduce stressed.

In term of necessary of traditional music and international music, I think it relies on demand of each other. Specifically, I see the international music is important to me for learning foreign  language. In  constrast to that, my young sister likes traditional music because she don’t understand other languages.

To sum up, music brings a lot our lives interm of emotions, connections and joy. No culture has ever been without it and the importance of traditional music and international music is that depends on need of each persons.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (12 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Music has been a part of people’s live since the time civilization began and played an important role to everyone. There are many different kinds of music in the word today such as traditional music and international music. I think the traditional music can be more important or less critical than the latter is thing that depends on need of personalities.

The roles of music is important to someone, --> everyone, we need music to express our emotions. Music can be sad or happy, calming or agitating, angry or contented. Music can represent -->  convey any human emotion when listening to or playing a piece of music. Additionnally, -->  Additionally, not only does music help us more relaxed but it also makes each other connected. When people go to a concert, they are with other people who share their musical tastes. Finally, music makes our life become joyful. It is a gift of spirit for people who have difficulties in learning, working. For examples, when i am under pressure, I usually listen to music to relax and reduce stressed.

In terms of necessary of traditional music and international music, I think it relies on demand of each other. Specifically, I see the international music is important to me for learning foreign  language. In  constrast,  to that, my young sister likes traditional music because she don’t understand other languages.

To sum up, music brings a lots our lives interm of -->  in terms of emotions, connections and joy. No culture has ever been without it and the importance of traditional music and international music is that depends on need of each persons -->  person.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (302 điểm)
cám ơn bạn rất nhiều_ Thao2907

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...