ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.7k Bài viết

4.9k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

School no longer necessary because children can get so much information available through the internet, and they can study just as well at home. to what extend do you agree or disagree?

Thanks to modern technology such as Internet, students can easy study by themselves at home as effective as at school. Therefore many people belived that schools are not needed anymore. I somewhat agree with this opinion ans I will give some reasons in this essay.

On the one hand, many comtamporary online courses, which can learn no matter where you are, help students have better education. Such as tailor-made computer programs allows purpils to learn at their own pace and more personalized. Inaddition, a huge of informatuons are available in Internet that lead to learners could accquire knowledge. For instance, many lesons ate updated in youtube ofer people can study anywher, antrime and rewoind ò they do not understand. Therefore, study at hime by a virtual classroom is an excellent way for people with highself-study spirit.

On the other hand, traditional learning models not only teach you academic lessons but alsao give you inoertant skills. Extracurrilar activities after studing are great way to enhance practical skills and hace social connections. Moreover, the formal qualifications and certifications are given by schools which are necessary gor employees when they find job. Because these things are recognized by experts better than parent’s recognition. Hence, schools play a vital role in our society and can not bt replaced by anything else.

In conclusion. The internet is a food way for young children to study at home, but I think that claiming schools are irrelecant to children’s learning because of this is merely absurd.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

Thanks to modern technology such as Internet, students can easy study by themselves at home as effective as at school. Therefore many people belived=> believe that schools are not needed anymore. I somewhat agree with this opinion ans=> and I will give some reasons in this essay.

On the one hand, many comtamporary=> contemporary online courses, which can learn no matter where you are, help students have better education. Such as tailor-made computer programs allows purpils=> pupils to learn at their own pace and more personalized=> personalizely mình k chắc sửa như v có đúng k vì k có từ personalizedly nhưng chỗ này personalized k hợp lí vì bạn đang dùng and ( cấu trúc song song ) thì trước and là loại từ j, sau and cũng phải v ( trước nad là at their own pace là adv thì sau and cũng phải là adv)Inaddition=> In additiona huge of informatuons are=> a huge amount of information is available in Internet=> on the Internet that lead=> leads to learners could accquire=> acquire knowledge. For instance, many lesons ate=> lessons are updated in youtube ofer=> offer people can study anywher=> an opportunity to study anywhere ( CT: offer sb sth ), antrime=> anytime ??? and rewoind ò=> rewind if they do not understand. Therefore, study=> studying at hime by a virtual classroom is an excellent way for people with highself-study spirit.

On the other hand, traditional learning models not only teach you academic lessons but alsao=> also give you inoertant=> important ??? skills. Extracurrilar activities after studing are a great way to enhance practical skills and hace=> have social connections ý này hình như k đc liên quan lắm vì nếu tham gia hc online thì tg dành cho extracurricular activities còn nhiều hơn nếu học ở trgMoreover, the formal qualifications and certifications are given by schools which are necessary gor employees when they find job ý này mình thấy k đúng lắm vì thực tế có rất nhiều trg đại học có khóa học online mà vẫn cấp bằng như bthg. Because these things are recognized by experts better than parent’s recognition. Hence, schools play a vital role in our society and can not bt=> be replaced by anything else. 

Bạn có thể tham khảo đoạn văn này của mình nha

On the other hand, face-to-face learning not only teaches you academic lessons directly but also develops your soft skills. At traditional learning classes, students are able to learn better than at home as they recieve much care from teachers and class' s atmosphere improve students' concentration on lessons. Moreover, joining traditional classes give children opportunities to communicate with others that helps them acquire many essential skills such as dealing with conflicts, making friends,..Hence, schools play a vital role in our society and can not be replaced by anything else. 

In conclusion, the internet is a food=> good/ way for young children to study at home, but I think that claiming schools are irrelecant=> irrelevant to children’s learning because of=> because this is merely absurd. Mình k hiểu kết bài của bạn lắm

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (6 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...