ip.chuawriting
Post bài mới

Lưu ý: Check bài viết với Grammarly trước để tránh lỗi đơn giản! Click banner dưới đây để check


Chúng mình đang tuyển CTV chữa bài CÓ TRẢ PHÍ - các bạn có thể apply ở đây: "https://forms.gle/cpVjgt2TggRyVckHA"
Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS.
Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

3.8k Bài viết

5k Góp ý

2.5k bình luận

110k thành viên

Some individuals are of the opinion that primary students should observe their teachers do experiments instead of participating in by themselves. Personally, I partly agree with this opinion when it comes to safety.However, there are also some experments that are safe enough for students to do.

          On the one hand, primary students shoud avoid doing experiments because of many potentially dangerous stituations which come from their lack of practical knowledge and experience as well. In fact, due to time limits, in one semester, students are just allowed to do experiments 2 or 3 times on average that means they do not have enough experience to execute an experiment per se or manage when incidents happen in laboratory.Consequently, to ensure safety aspect, students are not encouraged to do experiments.

          On the other hand, some experiments are highly safe for primary students to conduct as these experiments help them apply their delivered knowledge into practice and remember longer. For example, when students are allowed to engage in a chemitry experiment under teacher’s observation, they will measure the ingredients and do this experiment step by step per se that helps them remember delivered knowledge in detail and in a longer tearm. As a result, primary students should execute some simple experiments per se to improve their application ability.

          In short, due to the dangerous aspect of almost experiments, I endorse the idea that primary students should observe experiments demonstrated by teachers rather than execute them per se. However, students should still allowed to do some safe experiments to improve their understanding of the knowledge’s practical aspect.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (3 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Some individuals are of the opinion that primary students should observe their teachers do experiments instead of participating in by themselves. Personally, I partly agree with this opinion when it comes to safety. However, -->  Besides, there are also some experments that -->  experiments which are safe enough for students to do.

          On the one hand, primary students shoud  --> should avoid doing experiments because of many potentially dangerous stituations -->  potential dangerous situations which come from their lack of practical knowledge and experience as well. In fact, due to time limits, in one semester, students are just allowed to do experiments 2 or 3 times on average that means they do not have enough experience to execute an experiment per se or manage when incidents happen in laboratory. Consequently, to ensure safety aspect, students are not encouraged to do experiments.

          On the other hand, some experiments are highly safe for primary students to conduct as these experiments help them to apply their delivered -->  theoretical knowledge into practice and remember longer. For example, when students are allowed to engage in a chemitry -->  chemical experiment under teacher’s observation, they will measure the ingredients and do this experiment step by step per se that helps them remember delivered à theoretical knowledge in detail and in a longer tearm. -->  for a long time. As a result, primary students should execute some simple experiments per se to improve their application ability.

          In short, due to the dangerous aspect of almost experiments, I endorse the idea that primary students should observe experiments demonstrated by teachers rather than execute them per se. However, students should still be allowed to do some safe experiments to improve their understanding of the knowledge’s practical aspect.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (303 điểm)
Cảm ơn nhiều ạ, với cho em hỏi bài này đc bnhiu điểm v chị

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...